Продукти

 • Складов Софтуер
 • Софтуер за дограма
 • Строителен софтуер
 • Ветеринарен Софтуер
 • Транспортен софтуер
 • ERP софтуер
 • Документен софтуер
 • Поръчков софтуер
Начало

ERP софтуер

ERP системите добиха голяма популярност , благодарение на различните програми за финансиране на подобни проекти, но малко от клиентите знаят какво да очакват и как протича процеса на развой и интеграция на подобен продукт. Ние няма да Ви занимаваме със сухи дефиниции и "разшифроване" на акроними, а ще Ви предложим гъвкавост и качество съезмиримо с водещите продукти , но на много по-изгодна цена. Достатъчно е клиента да знае ,че този вид софтуер е гръбнака на информационното осигуряване във всяка една компания и включва всичко от управление на отношенията с клиенти и контрагенти, преминавайки през продажби и складово стопанство и стигайки до планиране и прогнозиране на ресурсите за следващи периоди на базата на различни параметри и различни сценарии за развитие..

Това ,което "Marine Support and Software" ще Ви предложи е резултат от над 10 годишния ни опит в областта на бизнес логиката и стремежа да удволетворим нуждите на клиентите ни , а именно :

 • Ноу хау и оптимизиране на бизнес процеса
 • Цялостно организиране на работата на всички звена
 • Обучение на персонала
 • Бързо време на реакция
 • Интеграция с други софтуерни системи

 

Клиенти:
 • Вип Пласт
 • Крупал
 • Client Brand
 • Централна Ветеринарна Клиника
Един продукт, позволяващ контрол на всички наши дейност. Високо ниво на услугата. - Ивайло Вълев (Управител, Вип Пласт ООД)

Всички наши продукти включват възможност за адаптация към Вашите нужди