Продукти

  • Складов Софтуер
  • Софтуер за дограма
  • Строителен софтуер
  • Ветеринарен Софтуер
  • Транспортен софтуер
  • ERP софтуер
  • Документен софтуер
  • Поръчков софтуер
Начало

Строителен софтуер

Строителството е бранша , с една от най-сложните организационни структури. Универсално решение досега липсваше и много често документацията и количествените данни се налагаше да са в различни по форма и вид електронни таблици. Това може да крие доста рискове - загуба на данни ,липса на прецизни изчисления, затруднена работа , работа само на един служител едновременно и т.н.; това са само част от неудобствата. Ето защо ние разработихме софтуер , който да обхване всяко едно звено от работата на строителна компания - от офериране до актуване. За да сме максимално близки до Вашия модел на работа ние направихме два типа строителен софтуер. Единият е максимално подробен поддържащ всичко необходимо за коректна отчетност и работа , а другият опростен модел позволяващ обработка на цялата нужна информация в "обектоцентричен" модел. За да се ориентирате по-добре кой е по-подходящ за Вас ни потърсете на : info@marinesupport.biz.

Характеристики на строителен софтуер:

  • Улеснено и опростено офериране;
  • Подизпълнители;
  • Наряди;
  • Графици;
  • Бази данни от СМР;
  • Механизация;
  • Управление на документния поток и комуникацията с клиента;
  • Гъвкаво изплащане на възнаграждения;
  • Актуване;
  • Фактуриране;

Наши клиенти са:

  • Уел Билд ЕООД
  • Атрим ЕООД

 

 

ГАЛЕРИЯ:

Софтуер Софтуер Софтуер Софтуер Софтуер
Клиенти:
  • Вип Пласт
  • Крупал
  • Client Brand
  • Централна Ветеринарна Клиника
Един продукт, позволяващ контрол на всички наши дейност. Високо ниво на услугата. - Ивайло Вълев (Управител, Вип Пласт ООД)

Всички наши продукти включват възможност за адаптация към Вашите нужди