Продукти

 • Складов Софтуер
 • Софтуер за дограма
 • Строителен софтуер
 • Ветеринарен Софтуер
 • Транспортен софтуер
 • ERP софтуер
 • Документен софтуер
 • Поръчков софтуер
Начало

Уеб базирани приложения - лесна интеграция

Възможностите , които  съвременните технологии ни предоставят , са значителни но те поставиха в високи изисквания към бизнес софтуера. Изисквания свързани с преноса на данни  и  функционалности  между платформи , както софтуерни (операционни системи,сайтове) , така и хардуерни.( таблети, смартфони). Както обикновено се случва уеб базираните приложения се оказаха подготвени за прогреса и играят основна роля в развитието.

ПРОБЛЕМЪТ:

Завареното положение на ресурсите в компаниите заложили , по една или друга причина на desktop софтуера, тъй като неговата преносимост в други платформи в повечето случай е под въпрос и то не само финансов, да не говорим за възможността за работа в реално време , разбира се има и изключения, но при тях и разходдите за поддръжка са изключителни също.

РЕШЕНИЕТО:

Да, това е уеб базираното приложение , дори във варианта ,в който се изгражда като свързващо звено между старо и ново.

РЕЗУЛТАТЪТ:

Гъвкава система и елиминиране на разходи за цялостна миграция и допълнителен стрес.

 

По-надолу ще разгледаме примерни сценарии:

Сценарий 1:

Компания Х има 2 магазина , сравнително отдалечени един от друг и има намерение да изгради онлайн магазин. В Х има интегриран някакъв basic складов софтуер с ограничени възможности, но удволетворяващ на този етап нуждите на фирмата. След опит за изграждане на сайта, базиран на някои от най-популярните платформи , управлението на фирмата разбира ,че това само ги отдалечава от интегриран модел на работа и увеличава разходите и времето за обслужване поради необходимостта от двойно и тройно въвеждане на информация и ръчно пренасяне на данни .

Какво направи фирма Х ?

Решено е да се изгради т.нар. custom уеб сайт или още "по поръчка" , който ще може да се свързва с базата данни на магазина и да синхронизира продуктовия каталог и направените онлайн поръчки с тези от магазините. Виждайки явната полза от уеб технологиите Х интегрира и цялостна уеб базирана ритейл система заместваща стария складов софтуер.
В резултат на това компанията получи възможността за работа в реално време и се автоматизира процеса на двупосочен обмен на данни със сайта , мениджърите могат да получават справки с реални стойности към всеки един момент даже през мобилния си телефон и не на последно място магазините станаха 10 без това да доведе модифициране на новия продукт.

Клиенти:
 • Вип Пласт
 • Крупал
 • Client Brand
 • Централна Ветеринарна Клиника
Един продукт, позволяващ контрол на всички наши дейност. Високо ниво на услугата. - Ивайло Вълев (Управител, Вип Пласт ООД)

Всички наши продукти включват възможност за адаптация към Вашите нужди