Продукти

 • Складов Софтуер
 • Софтуер за дограма
 • Строителен софтуер
 • Ветеринарен Софтуер
 • Транспортен софтуер
 • ERP софтуер
 • Документен софтуер
 • Поръчков софтуер
Начало

Документен софтуер

Във време на непрекъснато развитие на преноса на данни в интернет среда , се налага динамичното адаптиране на различни документи , съставящи документооборота на една компания в нова форма. Именно тук влиза в употреба софтуера за документооборот. Най-общо този продукт функционира чрез предварително зададени форми , които имат различни взаимовръзки (или са автономни) и осигуряват архивиране и възпроизвеждане на документа във всеки един момент , както и последващ анализ на въведените данни и колектирането им в различни справки. Пътят на документа може да мине през различни стадии на одобрение от съответните роли в йерархията на системата. Осигурена е и възможност за различни видове експорт към други системи по предварително зададени шаблони.

Клиент за документен софтуер:

 • Coeclerici group
Клиенти:
 • Вип Пласт
 • Крупал
 • Client Brand
 • Централна Ветеринарна Клиника
Един продукт, позволяващ контрол на всички наши дейност. Високо ниво на услугата. - Ивайло Вълев (Управител, Вип Пласт ООД)

Всички наши продукти включват възможност за адаптация към Вашите нужди